Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenených bolo 18 študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

VEDA NA DOSAH

ocenení študenti

Za vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a za to, že svojimi aktivitami vzorne reprezentovali svoju alma mater boli ocenení študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Ocenenie si prevzali z rúk rektorky SPU doc. Klaudii Halászovej v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018.

Slávnostné oceňovanie 18 študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, na ktorom sa zúčastnili aj dekani a prodekani fakúlt, sa konalo 19. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, ktorý si pripomíname aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. V úvode zúčastnených v mene celého vedenia SPU privítala rektorka doc. K. Halászová. Pamätný deň – 17. november – v spoločensko-historických súvislostiach priblížil poverený prorektor pre vzdelávaciu činnosť a ECTS doc. Milan Šimko. V ďalšej časti programu spolu s povereným prorektorom pre vedu a výskum prof. Zdenkom Tkáčom, predstavili študentov, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu SPU a motivačné štipendium.

Za Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov si ocenenie prevzala Melina Korčok (3. ročník bakalárskeho štúdia), Bc. Veronika Sýkorová (1. roč. inžinierskeho št.), Ing. Mária Holovičová (3. roč. doktorandského št.), za Fakultu biotechnológie a potravinárstva Veronika Koláriková (3. roč. bak. št.), Bc. Petra Kovalčíková (2. roč. inž. št.), Ing. Ján Kovarovič (3. roč. dokt. št.).

Fakulta ekonomiky a manažmentu ocenila výsledky Bc. Filipa Tkáča (1. roč. inž. št.), Bc. Martina Maňovského (1. roč. inž. št.), Ing. Petronely Tarinovej (3. roč. dokt. št.), Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Bc. Filipa Marinova, (1. roč. inž. št.), Mgr. Jána Gaduša (3. roč. dokt. št.) a Ing. Zuzanu Lazíkovú (2. roč. dokt. št.). Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva navrhla na ocenenie Bc. Richarda Bohuša (2. roč. dokt. št.), Bc. Róberta Rotha (2. roč. inž. št.), Ing. Vladimíra Kissa (3. roč. dokt. št.), Technická fakulta Bc. Patríciu Feriancovú (2. roč. inž. št.), Bc. Mareka Mojžiša (2. roč. inž. št.) a Ing. Matúša Bilčíka (2. roč. dokt. št.).

Ako povedala rektorka doc. Halászová, humanizmus a demokracia sú základom zmýšľania na každej univerzite. „Vážime si mladých talentovaných ľudí, ktorí excelentne prezentujú akademické prostredie a jeho viacero podôb, nielen štúdium a vzdelávanie, ale aj kultúru, šport, voľno-časové aktivity.“ Oceneným študentom zablahoželala a poďakovala za vzornú reprezentáciu univerzity. Zároveň im popriala veľa ďalších úspechov a vyzvala ich na diskusiu, vyslovenie podnetov a návrhov pre fakulty, ako by mohli byť ešte viac nápomocní motivovať študentov k podávaniu vynikajúcich výkonov.  

Za všetkých ocenených sa vedeniu poďakovala doktorandka FAPZ Ing. Mária Holovičová.

 

Informácie a foto poskytla: PhDr. Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky