Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dávajte si pozor! Invázny druh sršeň ázijský vzbudzuje obavy aj na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Jeho potenciálny výskyt je nutné nahlásiť Štátnej ochrane prírody SR prostredníctvom systému rýchleho varovania.

Na obrázku je samec sršňa ázijského. Má dlhšie tykadlá a je mohutnejší ako samice. Zdroj: Gilles San Martin

Na obrázku je samec sršňa ázijského. Má dlhšie tykadlá a je mohutnejší ako samica. Zdroj: Gilles San Martin

V súvislosti s potvrdeným výskytom invázneho druhu sršňa ázijského v roku 2023 v Maďarsku a v Českej republike je vysoká pravdepodobnosť, že bude v najbližšom čase zaznamenaný aj na Slovensku. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR preto prosí o spoluprácu pri jeho sledovaní.

Výskyt sršňa nahláste

Sršeň ázijský (Vespa velutina nigrithorax) je invázny druh, introdukovaný do Európy pravdepodobne prostredníctvom lodnej dopravy, po prvýkrát spozorovaný v juhozápadnom Francúzsku v roku 2004. Druh prudko zvyšuje svoju populáciu a rýchlo sa šíri najmä pozdĺž vodných tokov. V západnej Európe sa už niekoľko rokov úspešne rozmnožuje. Na Slovensku zatiaľ potvrdený nebol.

Potenciálny výskyt sršňa ázijského je nutné nahlásiť Štátnej ochrane prírody SR prostredníctvom systému rýchleho varovania, ktorý je dostupný na webovej stránke ŠOP SR: https://invaznedruhy.sopsr.sk/system-rychleho-varovania/. Vďaka tomu budú ochranári schopní efektívnejšie podchytiť jeho prípadný výskyt a podniknúť kroky na zamedzenie jeho šírenia.

Hlavné rozdiely medzi sršňom ázijským a sršňom európskym. Zdroj: ŠOPSR

Hlavné rozdiely medzi sršňom ázijským a sršňom európskym. Zdroj: ŠOP SR

Prečo je hrozbou?

Sršne ázijské sú vysokou hrozbou pre včelárov, nakoľko až 80 percent potravy druhu tvoria včely (Apis mellifera), ale aj iné druhy hmyzu, ktoré predstavujú vysoký podiel opeľovačov. Nebezpečné sú zároveň aj v súvislosti so zdravím, a to hlavne ľudí alergických na bodavý hmyz. No hrozbou sú tiež pre ovocinárov, pretože spôsobujú škody i na úrode ovocných drevín a vo viniciach.

Zaujímavosťou je, že sršne stavajú dve hniezda. Jedno jarné menšie si vytvára prezimovaná kráľovná. Keď vychová dostatok robotníc, tak si vybudujú druhé, ktoré sa rýchlo rozrastá a je oveľa väčšie. Poznávacím znamením je VCHOD ZBOKU (náš sršeň má vchod do hniezda zdola).

Ako ho spoznám?

Sršeň ázijský je o niečo menší než jeho európsky príbuzný sršeň, má výrazne žlté nohy a sfarbenie na hlave a hrudi je prevažne čierne so širokým oranžovým pásom na brušku. Kráľovné dosahujú dĺžku 30 milimetrov (mm), samce sú o niečo menšie, merajú 24 mm a ostatné jedince majú okolo 20 mm.

Viac informácií o tomto druhu je možné získať na webovej stránke venovanej inváznym druhom: https://invaznedruhy.sopsr.sk/srsen-azijsky-vespa…/

Hniezdo sršňa ázijského. Zdroj: ŠOPSR

Hniezdo sršňa ázijského. Zdroj: ŠOP SR

Zaujímavosť

Jedným z kľúčových faktorov, ktorý umožňuje sršňom ázijským byť veľmi úspešnými predátormi, je ich schopnosť termoregulácie. Vďaka nej majú ich hniezda konštantnú teplotu približne 30 °C, hoci okolitá teplota je nižšia. Keď dosiahnu teploty v letných mesiacoch maximálne hodnoty, robotnice hniezdo ochladzujú. Prinesenú vodu do hniezda umiestňujú do buniek s plodom a mávaním krídel sa usilujú o výmenu horúceho vzduchu za chladnejší a vlhkejší.

Zdroj: príručka Sršeň ázijský (Vespa velutina), jeho biológia, monitoring, kontrola a prevencia šírenia, SOPSR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky