Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aktivovaná voda má pozitívny vplyv na klíčenie a ďalší vývoj rastlín

VEDA NA DOSAH

Vyplýva to z prvých overovacích výsledkov výskumu, ktorý zrealizoval výskumný tím zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Experiment s aktivovanou vodou a žeruchou. Zdroj: SPU v Nitre

Experiment s aktivovanou vodou a žeruchou. Zdroj: SPU v Nitre

Aktivovaná voda má pozitívny vplyv na klíčenie, rast, produkciu a kvalitu biomasy rastlín. Vyplýva to z prvých overovacích výsledkov výskumu, ktorý zrealizoval výskumný tím z Ústavu rastlinných a environmentálnych vied a Ústavu agronomických vied Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

„Prvé získané poznatky realizované v laboratórnych, skleníkových a poľných podmienkach na rôznych druhoch rastlín naznačujú mnohé nové smerovania a trendy pre praktické využitie,“ informovala odborná pracovníčka SPU Vladimíra Horčinová Sedláčková.

Výskum robili na základe komerčnej objednávky. Jeho cieľom bolo určiť vlastnosti a účinky aktivovanej vody získanej použitím patentovaného zariadenia IPS Premium-Active kolektívu z prešovskej spoločnosti, ktoré zabezpečuje aktiváciu vody na princípe galvanizačného efektu.

Najlepšia voda je čisto prírodná

Podľa vedcov má voda dve základné formy – štruktúrovanú a neštruktúrovanú. Štruktúrovaná (aktivovaná) voda je voda v jej prirodzenej forme v nedotknutých tečúcich vodných systémoch. Neštruktúrovaná voda sa uchováva vo vodárňach a v ďalších zásobníkoch.

Najzdravšia a najlepšia voda je tá z prírody, prístup k nej priamo z prameňa má však málokto. K mnohým spotrebiteľom a konzumentom voda cestuje v neprirodzených podmienkach z veľkej diaľky.

Štruktúrovaním jej však slovenskí vedci dokážu dnes prinavrátiť jej prírodnú podobu. Aktivovaná voda má široké liečebné využitie, pozitívne účinky na organizmus, je mäkšia a má lahodnejšiu chuť.

Citlivo reaguje na rôzne faktory

Z výsledkov výskumu pod patronátom Jána Brindzu z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU takisto vyplýva, že aktivovaná voda veľmi citlivo reaguje na priestorové, technické, ľudské a iné faktory.

Reakcie vody na okolité podnety vedci zaznamenali pri príprave, prenose i hodnotení vzoriek, reagovala dokonca aj na okolitý elektrosmog a ďalšie podmienky prostredia. „Uvedené faktory sa v plnom rozsahu prejavili pri testovaní samotnej energetiky vzoriek aktivovanej vody GDV kamerou, ako aj pri realizácii experimentov na aplikáciu aktivovanej vody na klíčenie, rast a vývin testovaných rastlín,“ poznamenala Sedláčková.

Redakcia portálu VEDA NA DOSAH plánuje k tlačovej správe širší materiál, v rámci ktorého poskytne vyjadrenia ďalších odborníkov k danej tematike.

Zdroj: SPU v Nitre

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky