Poznáme termíny predmetových olympiád na školský rok 2020/2021

04. sep. 2020 • Iný

Poznáme termíny predmetových olympiád na školský rok 2020/2021

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zverejnil termíny kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na školský rok 2020/2021.

Presný časový harmonogram, kedy by mali prebehnúť jednotlivé súťaže, nájdete v časti Termínovník. O tom, ako budú prebiehať súťažné kolá počas pandémie COVID-19, bude inštitút priebežne informovať na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a odporúčaní odborníkov.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zaoberá sa prácou s mládežou mimo školy a rodiny a tiež mládežníckou politikou na Slovensku aj mimo neho. Poskytuje neformálne vzdelávanie, realizuje informačné semináre, administruje dotačný program MŠVVaŠ SR - Programy pre mládež. Koordinuje program Škola bez nenávisti. Je národným korešpondentom pre európsku encyklopédiu národných politík mládeže Youth Wiki. IUVENTA je sídlom informačnej siete pre mladých ľudí EURODESK a Národnou agentúrou Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá administruje programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(DK)

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
TVT2020 súťaže
Quark_9/2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Hlavným hýbateľom výskumu kvarkovo-gluónovej plazmy je experiment.
Zistite viac