Prednáška / celé Slovensko

Zemetrasenie na východnom Slovensku 9. októbra 2023

Plagát podujatia: Zemetrasenie na východnom Slovensku 9. októbra 2023

Zemetrasenie na východnom Slovensku 9. októbra 2023. Zdroj: fns.uniba.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Severnú časť Zemplína a Šariša v Prešovskom kraji zasiahlo v pondelok 9. októbra 2023 večer stredne silné zemetrasenie, ktoré spôsobilo nezanedbateľné škody na majetku. Vedecký kolektív ÚVZ SAV a FMFI UK v Bratislave od prvých momentov mapoval situáciu nielen z počítačových údajov seizmických staníc, ale pracoval aj v teréne a poskytol prvé interpretácie o zemetrasení. Z analýzy seizmických záznamov, meraní na mieste, dokumentovania škôd a predbežného vyhodnotenia vyše 2 600 poslaných makroseizmických dotazníkov je zrejmé, že išlo o najväčšie zemetrasenia na Slovensku od roku 1930, na východnom Slovensku je porovnateľné s javom v roku 1914. Súčasné zemetrasenie malo lokálne magnitúdo 4,9. Z analýz sa momentálne určuje makroseizmická intenzita, nakoľko v epicentrálnej oblasti presiahla 7° Európskej makroseizmickej stupnice EMS-98.

Kedy a kde sa prednáška Zemetrasenie na východnom Slovensku uskutoční

Prednáška bude prebiehať 22. novembra 2023 od 15.00 do 17.00 prezenčne PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava (miestnosť: B1-AMOS) a aj online cez MS Teams.

Prednášajúci

RNDr. Ján Madarás, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava.

Viac info

https://fns.uniba.sk/2023-11-22-geovedy/