Prednáška / Bratislava

Z taniera do pôdy: Ako premeniť potraviny z problému na riešenie klímy

Banner podujatia: Z taniera do pôdy: Ako premeniť potraviny z problému na riešenie klímy

Toto podujatie už prebehlo.

Európska únia si v potravinovej stratégii „Z farmy na stôl“ kladie za cieľ znížiť potravinové straty a mieru plytvania potravinami, no konkrétne ciele a nástroje zatiaľ nepredstavila. Potravinový odpad nie je iba etický, finančný či logistický problém, ale priamo prispieva aj k vzniku emisií skleníkových plynov. Obmedzovanie jeho vzniku je preto v záujme všetkých štátov EÚ, samospráv a nakoniec aj domácností a jednotlivcov. Súčasne sa s predstavením novej Stratégie EÚ v oblasti pôdy rozbieha diskusia o budúcnosti práce na pôde v záujme zlepšenia jej zdravia štruktúry a schopnosti absorbovať z atmosféry oxid uhličitý, čo môže byť kľúčové v boji proti klimatickým zmenám.

Kedy a kde sa podujatie Z taniera do pôdy uskutoční

24. septembra 2022 (sobota) v čase od 13:00 do 14:00 na CTZN Stage na Panenskej 5 v Bratislave v rámci podujatia Dobrý trh.

Témy

  • Čo vieme o vzťahu potravinový cyklus-klimatická zmena? Ako nám so zmierňovaním prípadne adaptáciou môže pomôcť potravinový odpad?
  • Aké možnosti zníženia plytvania potravinami má jednotlivec? Stačí zmeniť prístup k potravinám v domácnosti alebo je nutná zmena aj mimo nej?
  • Čo sa so vzniknutým odpadom deje ďalej? Aké je jeho najlepšie využitie?

Rečníci

Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK pre menej odpadu
Alexandra Kolarik, štatutárka spoločnosti Free Food
Michael Matis, odborník na cirkulárne poľnohospodárstvo, INCIEN

Diskusiu bude moderovať MARIÁN KOREŇ, editor portálu EURACTIV Slovensko. 

Viac info

https://podujatia.euractiv.sk/uskutocnene-podujatia/details/2022-09-24/112-z-taniera-do-pody-ako-premenit-potraviny-z-problemu-na-riesenie-klimy