Konferencia / celá Európa

XVIII International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics – TAUP 2023

XVIII International Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics – TAUP 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Ústredným motívom konferencie TAUP 2023 je tmavá hmota vesmíru a výskum fundamentálnych vlastností neutrín, ktoré najmenej zo všetkých známych častíc interagujú s hmotou. Tieto záhadné častice môžu poodhaliť rúško tajomstiev týkajúcich sa vzniku a evolúcie vesmíru, dominancie hmoty nad antihmotou vo vesmíre, a ukázať správnu cestu formulácie jednotnej teórie fundamentálnych interakcií.

Kedy a kde sa konferencia TAUP 2023 uskutoční

Konferencia sa uskutoční v dňoch 28. 8. – 1.9. 2023 na University of Vienna.

O konferencii

Konferencia TAUP bola prvýkrát organizovaná v roku 1989. Odvtedy sa koná pravidelne každé dva roky na rôznych miestach vo svete. Je považovaná za jednu z najdôležitejších konferencií pre oblasť výskumu vesmíru. Predchádzajúca konferencia sa uskutočnila vo Valencii v roku 2021, avšak kvôli svetovej pandémii COVID-19 sa konala iba online formou. Preto sú svetoví vedci obzvlášť radi, že sa budú môcť opäť osobne stretnúť vo Viedni, navzájom prezentovať výsledky svojho výskumu a profitovať zo vzájomne motivujúcich diskusií.

Témy

Okrem problematiky tmavej hmoty vesmíru a fyziky neutrín, súčasťou TAUP 2023 konferencie budú aj kozmologické prednášky o vplyve fyziky elementárnych častíc na vývoj vesmíru, a detekcia vysoko-energetického kozmického žiarenia z vesmíru.  Od roku 2015 je možné študovať vesmír aj  prostredníctvom gravitačných vĺn. Celosvetovo existuje len niekoľko vedeckých infraštruktúr, ktoré môžu pozorovať formovanie gravitačných vĺn v dôsledku zrážok čiernych dier, neutrónových hviezd, atď. Súčasťou európskej iniciatívy pre experimenty pozorujúce gravitačné vlny tretej generácie, tzv. „Einsteinov teleskop“, je aj príprava unikátneho experimentu, ktorý bude predmetom diskusie na konferencii. Dva mimoriadne príspevky budú prezentovať objav galaktického neutrínového žiarenia a pozorovanie gravitačných vĺn prostredníctvom nezrovnalostí v signáloch od pulzarov ( rotujúcich neutrónových hviezd).

Viac info

https://taup2023.hephy.at/