Workshop /

Workshop PopVaT I. – Popularizácia a komunikácia vo vede


Toto podujatie už prebehlo.

Koncom apríla sa uskutoční prvý workshop na tému Popularizácia a komunikácia vo vede. Myšlienkou workshopu je informovať všetkých popularizátorov vedy a techniky, či už samotných vedcov, učiteľov, prednášajúcich alebo PR manažérov jednotlivých inštitúcií, o najefektívnejších spôsoboch popularizácie vedy smerom k mládeži, študentom a širokej verejnosti a zároveň im v diskusii poskytnúť priestor na prezentáciu svojich aktivít a myšlienok. Registrácia na podujatie je možná do 17. 4. 2015.

 

REGISTRÁCIA

INFORMÁCIE O PODUJATÍ