Seminár /

Vzťahy a zmluvy v Horizonte 2020


Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom seminára je priblížiť záujemcom o projekty v H2020 zmluvný mechanizmus:

  • zmluvné typy pred podaním návrhu projektu (mlčanlivosť, zákaz konkurencie, atď.);
  • právnu povahu grantovej zmluvy s Európskou komisiou;
  • právnu povahu konzorcionálnej zmluvy;
  • rady a odporúčania pri uzatváraní konzorcionálnej zmluvy.

PROGRAM A REGISTRÁCIA


Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom seminára je priblížiť záujemcom o projekty v H2020 zmluvný mechanizmus:

  • zmluvné typy pred podaním návrhu projektu (mlčanlivosť, zákaz konkurencie, atď.)
  • právnu povahu grantovej zmluvy s Európskou komisiou
  • právnu povahu konzorcionálnej zmluvy
  • rady a odporúčania pri uzatváraní konzorcionálnej zmluvy.

PROGRAM A REGISTRÁCIA