Súťaž /

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2017, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.

Vedci môžu získať ocenenie v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor
  • Pracovisko transferu technológií

Nominácie je možné posielať do 30. júla 2017.

Videoáznam z vyhlasovania výsledkov za rok 2016 počas Konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

Stránka podujatia