Prednáška / celé Slovensko

Využitie neurónových sietí pri simulovanej robotike

Prepojené neuróny. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška pojednáva o možnostiach aplikácie neurónových sietí pri simulovanej robotike prostredníctvom prostredí OpenAI Gym a PyBullet. Robot má za úlohu v danom hernom prostredí splniť zadanú úlohu a tým je kladne odmenený. Ak úlohu neplní správne získava zápornú odmenu. Neurónová sieť riadiaca robota má za úlohu sa naučiť ovládať pohyblivé časti robota v zmysle maximalizácie odmien získavaných v hernom prostredí. Použitý je framework TensorFlow 2.10.0 a databáza DeepMind Reverb.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Seminár sa koná prezenčne vo Fablab-e dňa 2. novembra 2022 od 17:30 v priestoroch Fablabu, Ilkovičova 8, Bratislava a online cez https://meet.google.com/srq-ianp-vmh takže bude možné zúčastniť sa aj na diaľku.

Prednášajúci

Martin Kubovčík je študentom magisterského štúdia aplikovanej informatiky na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave. Zaoberá sa aplikovaním metód hlbokého učenia v simulovanej robotike, pri spracovaní údajov meraných fyzikálnych veličín a v úlohách časovej predikcie. Vo voľnom čase venuje aj amatérskej astronómii.

Viac info

Prítomný bude aj prof. Jiří Pospíchal, ktorý je vedúcim prednášajúceho. Viac informácii je dostupných na stránke seminára. https://robotika.sk/mains.php?page=seminar.php