CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Veda v CENTRE: Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie (2019-06)


Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška 
Radón v životnom prostredí  – meranie, riziká a aplikácie

Hosť: doc. RNDr. Karol Holý, CSc. 
Oddelenie radiačnej fyziky
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

27. jún 2019 o 17.00 hod
Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme hovoriť o rádioaktívnom plyne, ktorý je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom vo verejnosti len málo hovorí.  Dozvieme sa ako a kde vzniká, aké má vlastnosti, ako sa dostáva do našich obydlí a domov, a  prečo by sme sa mali pred ním chrániť. Dá sa mu vôbec vyhnúť v bežnom živote? A ako sa dajú využiť jeho vlastnosti? 

Náš hosťom vedec a pedagóg, jadrový fyzik doc. RNDr. Karol Holý, CSc. sa vo svojej vedeckej práci sa zameriava na výskum správania sa radónu v rôznych prostrediach a využitím rádionuklidov ako stopovačov prírodných procesov. Je zakladateľom radónovej školy na Slovensku.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

Viac informácií o radóne nájdete aj v nižšie pripojených článkoch.

Viac informácií