Iné / Snina

Variable 2021

Vesmír vzdialený od Zeme mnoho svetelných rokov. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Astrostáž Variable 2021 

Krátky kurz observačných a spracovateľských metód používaných pri výskume premenných hviezd.

Pre koho je kurz určený

Mladí výskumníci, študenti a amatérski astronómovia zaoberajúci sa výskumom premenných hviezd. Očakávajú sa aspoň základné vedomosti z tejto oblasti. Účastníci sú rozdelení do skupín. Každá skupina rieši stanovenú výskumnú úlohu. Na záver astrostáže prezentujú svoje výsledky formou krátkej prezentácie. Organizátori poskytujú observačnú techniku a odborné vedenie. Astrostáž sa stane prvou aktivitou novozaloženej Sekcie premenných hviezd a exoplanét SAS pri SAV a SZA, na ktorej sa jej členovia budú môcť osobne stretnúť. Každý účastník bude musieť splniť podmienky dané aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Termíny

Registrácia: Odpoveďou na pozývací e-mail najneskôr do 16.7.2021.

Kurz sa uskutoční 31.7.2021 – 08.8.2021 v astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v okrese Snina.

Cena kurzu

100,- Eur bude potrebné uhradiť pri príchode na astrostáž. Členom SAS pri SAV a SZA sa odporúča požiadať svoje pobočky a miestne organizácie o aspoň čiastočnú úhradu nákladov.

 

Viac info

https://sas.astro.sk/event/variable-2021/

Otázky adresujte P. A. Dubovskému na: var@kozmos.sk