CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch: Brzda či vízia rozvoja?


Toto podujatie už prebehlo.

Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí závažnej spoločenskej dileme: Čo bude po pandémií COVID 19 s našou ekonomikou? Ako čeliť ďalším globálnym výzvam, ako je klimatická zmena?

Interdisciplinárny vedný odbor ekologická ekonómia sa zaoberá interakciou človeka v prírode a možnými stratégiami adaptácie na globálne zmeny. Jeho podstatou je spoločenská dimenzia globálnej zmeny, teda skúmanie faktorov zmeny individuálneho i kolektívneho správania za účelom transformácie spoločnosti k udržateľnej ekonomike a ochrane klímy.

Nárast globálnej teploty o 2 C, je za pokračujúceho trendu sveta reálny. Vystavujeme sa tak riziku spustenia kaskády synergicky pôsobiacich mechanizmov, ktoré prestaneme byť schopní kontrolovať tak, ako nevieme kontrolovať expanziu vírusu. Nastal teda čas na zmenu?

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak Vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 7. februára 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.

Prednášajúca:

Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. sa zaoberá manažmentom globálnej zmeny, predovšetkým zmenou správania s cieľom transformácie spoločnosti k udržateľnosti a ochrane klímy. Vedie Oddelenie strategických environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE, ktoré je spoločným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je spoluautorkou článku na tému zmeny rozhodovania svetových lídrov o životnom prostredí, ktorý publikoval prestížny časopis Science. Viac ako 15 rokov pracuje na medzinárodných vedeckých projektoch (spolu 12 projektov FMP EU). Je v predsedníctve viacerých svetových vedeckých spoločností, napríklad  International Society for Ecological Economics či Earth System Governance. Vedie Laboratórium experimentálnych spoločenských vied, ktoré sa zaoberá simuláciami zmeny správania a prechodu na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť a prednáša na Slovenskej Technickej univerzite.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/732760004092122/