Workshop / celé Slovensko

Tretí vodíkový workshop

Banner podujatia 3. Vodíkový workshop
  • Toto podujatie už prebehlo.

Národná Vodíková Asociácia Slovenska Vás pozýva na vodíkový workshop, ktorý predstaví aktuálne plány rozvoja vodíkových technológií na Slovensku, ukáže dobré príklady zo zahraničnej praxe a zameria sa na projektové zámery v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Ciele workshopu

  • Predstaviť vodíkovú stratégiu Slovenska.
  • Načrtnúť využitie vodíka pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo v Bratislavskom a Trnavskom regióne.
  • Priblížiť pripravované aktivity pre podporu školstva, vedy a výskumu v oblasti vodíkových technológií.
  • Predstaviť návrh vodíkového zákona z dielne Hydrogen Europe.
  • Predstaviť aktuálne projekty, stratégie a zámery západoslovenských firiem pri využití vodíka v doprave, energetike a priemysle.

Ako a kedy sa môžem zúčastniť

Podujatie sa uskutoční 24. júna 2021, online na základe registrácie a prezenčne na základe pozvánky.

Program

Workshop je rozdelený do troch blokov:

  • Blok – Vodíkové plány, stratégie a politiky v EÚ, SR a regiónoch BA a TT
  • Blok – Aktuálne vodíkové projekty v regióne
  • Blok – Bleskovky – slovenské vodíkové zámery v skratke

Registrácia a viac info

https://nvas.sk/sk/2021/06/14/pozvanka-na-3-vodikovy-workshop/