Workshop / celé Slovensko

Tretí vodíkový workshop

Banner podujatia 3. Vodíkový workshop

Toto podujatie už prebehlo.

Národná Vodíková Asociácia Slovenska Vás pozýva na vodíkový workshop, ktorý predstaví aktuálne plány rozvoja vodíkových technológií na Slovensku, ukáže dobré príklady zo zahraničnej praxe a zameria sa na projektové zámery v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Ciele workshopu

  • Predstaviť vodíkovú stratégiu Slovenska.
  • Načrtnúť využitie vodíka pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo v Bratislavskom a Trnavskom regióne.
  • Priblížiť pripravované aktivity pre podporu školstva, vedy a výskumu v oblasti vodíkových technológií.
  • Predstaviť návrh vodíkového zákona z dielne Hydrogen Europe.
  • Predstaviť aktuálne projekty, stratégie a zámery západoslovenských firiem pri využití vodíka v doprave, energetike a priemysle.

Ako a kedy sa môžem zúčastniť

Podujatie sa uskutoční 24. júna 2021, online na základe registrácie a prezenčne na základe pozvánky.

Program

Workshop je rozdelený do troch blokov:

  • Blok – Vodíkové plány, stratégie a politiky v EÚ, SR a regiónoch BA a TT
  • Blok – Aktuálne vodíkové projekty v regióne
  • Blok – Bleskovky – slovenské vodíkové zámery v skratke

Registrácia a viac info

https://nvas.sk/sk/2021/06/14/pozvanka-na-3-vodikovy-workshop/