Iné / celé Slovensko

Svetový deň vody 2024 – Bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní RÚVZ

Prírodný prameň vody. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov hlavnou témou pre rok 2024 stala téma „Voda pre mier“. Toto motto sa snaží poukázať, ako voda môže vytvoriť mier alebo vyvolať konflikt. Keď je voda vzácna alebo znečistená, alebo keď ľudia nemajú rovnaký alebo žiadny prístup, medzi komunitami a krajinami môže narásť napätie.

Pre verejnosť a užívateľov individuálnych vodných zdrojov bezplatné odborné poradenstvo a  analýzu vzoriek vôd.

Kedy a kde sa podujatia uskutočnia

Komárno

RÚVZ v Komárne organizuje bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov 21. marca 2024 od 8.00 do 14.00 v priestoroch RÚVZ v areály nemocnice Komárno, Mederčská 39.

Považská Bystrica

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici budú dňa 22. marca 2024 v čase od 7.00 do 11.00 pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočňovať pre občanov okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava na adrese Slovenských partizánov 1130/50 v Považskej Bystrici, nasledovné aktivity:

  • Poskytovať poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, z individuálnych studní a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody.
  • Testovacími prúžkami vykonajú stanovenie dusičnanov z prinesených vzoriek pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov.

Galanta

Aktivity v Galante sa uskutočňuje dňa 22. marca 2024 (piatok) v čase od 08:00 do 12:00 hod. na ul. Hodskej 2352/62.

Aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2024 (doplnené)

Aktivity regionálnych úradov počas Svetového dňa vody 2024 nájdete na stránke uvzsr.sk.

Viac info

https://www.uvzsr.sk/web/ruvzga/Svetovy-den-vody-22.3.2024

https://www.uvzsr.sk/…

Svetový deň vody 2024 (RÚVZ PB)