Iné / celé Slovensko

Svetový deň vody 2023 – Bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní

Vedkyňa odoberá vzorku vody z jazera. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Blíži sa Svetový deň vody 2023, dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne.

22Mar
Svetový deň vody 2024 – Bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody v BVS zo studní
Iné | Bratislava

Svetový deň vody 2024 – Bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v BVS

Blíži sa Svetový deň vody 2024, dajte si bezplatne skontrolovať prinesené vzorky vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov. BVS,...

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) aj tento rok poskytnú všetkým záujemcom z radov občanov bezplatné orientačné analýzy vzoriek vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Kedy a ako sa akcia uskutoční

Svetový deň vody 2023 sa uskutoční v stredu 22. marca 2023 od 8.30 do 13.30 v priestoroch Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava a aj na regionálnych úradoch. Presné dátumy a časy pre jednotlivé regionálne úrady nájdete rozpísané v tabuľke na stránke ÚVZ SR.

Postup pre bezplatné orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálneho zdroja pitnej vody (studne)

  • voda – minimálne 0,2 litra – musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované,
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň na dve – tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na vyšetrenie čo najskôr po odbere vody do budovy ÚVZ SR alebo príslušného RÚVZV

Viac info

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5592:blii-sa-svetovy-de-vody-2023-dajte-si-bezplatne-skontrolova-dusinany-a-dusitany-vo-vode-z-vaej-studne