Súťaž /

Súťaž amatérskych filmárov


Toto podujatie už prebehlo.

V rámci Festivalu vedeckých filmov sme pre vás pripravili súťaž amatérskych filmárov na tému Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás. Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci alebo kolektív tvorcov, ktorí majú chuť prezentovať svoj pohľad na svet vedy a techniky prostredníctvom vlastných krátkych filmov. Súťažiť môžete s animovanými, dokumentárnymi, či inými filmovými dielami, ktoré budú trvať najviac tri minúty. Počas Festivalu vedeckých filmov FVF 2015 sa uskutoční prehliadka vybraných prihlásených diel, vrátane víťazných, ako aj vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdanie ocenení; to všetko v novembri počas celoslovenského Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.

Ak sa chcete dozvedieť viac, informácie nájdete na www.fvf.sk