CVTI SR, Iné / celé Slovensko

Spoločenská zodpovednosť sa týka každej firmy


Toto podujatie už prebehlo.

Spoločenská zodpovednosť firiem je súčasťou firemnej kultúry každej modernej a silnej obchodnej spoločnosti. U nás býva tradične vnímaná ako forma charitatívnej činnosti. Sú to aktivity financované zo zisku, prípadne dobrovoľníckou prácou zamestnancov.

Spoločenskú zodpovednosť však môžu firmy prejaviť aj v rámci svojej podnikateľskej činnosti, bez dodatočných nákladov, pri dosiahnutí obchodných cieľov.

Za okrúhly stôl si sadnú tí podnikatelia, ktorí reprezentujú úspešné projekty sociálneho podnikania, ale i tí, ktorí zastupujú štandardné firmy. Spoločne budú diskutovať o modeloch spolupráce a vzájomných príležitostiach.

Termíny okrúhlych stolov

21. 3. 2022 od 10.00 hod.online

23. 3. 2022 od 10.00 hod.online

Prihlasovanie

Pomocou formulára.

Prednášajúci

  • Gabriela Mezeiová – Barbora Baničová│CVTI SR: Medzinárodný projekt CE RESPONSIBLE
  • Imrich Holečko │ASES: Obchodná spolupráca RSP s inými podnikmi, príklady z praxe
  • Elena Žáková│CVTI SR: Predstavenie relevantných výziev programu Horizont Európa, Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spoločne s Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku pripravuje podujatie, ktorú takúto diskusiu zastreší.

Formu spoločenskej zodpovednosti, bez navýšených nákladov a dosiahnutí obchodných cieľov,  predstavuje obchodná spolupráca so sociálnymi podnikmi. V zásade ide o firmy, ako ktorékoľvek iné. Podnikajú, vyrábajú produkty, ponúkajú služby. Líšia sa len v tom, že nevznikli, aby vytvárali zisk, ale aby poskytli prácu ľuďom, ktorým znevýhodnenia bránia nájsť zamestnanie v „bežnej“ firme.

Štát sociálne zameranie takéhoto podnikania podporuje viacerými nástrojmi. Zároveň je tu však aj prísna kontrola vyhodnocovanie napĺňania jeho spoločenských prínosov. Ak je za skratkou obchodnej spoločnosti skratka – r. s. p. –  ide o registrovaný sociálny podnik. Je zárukou skutočného zámeru o sociálne podnikanie.

Obchodná spolupráca „bežných“ firiem so sociálnymi podnikmi je vo vyspelom svete bežnou formou spoločenskej zodpovednosti. Spája spoločenský prínos s naplnením podnikateľských potrieb a plánov.

Viac info

https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/aktualneonline-forma-podujati-spolocenska-zodpovednost-sa-tyka-kazdej-firmy.html?page_id=45267