Prednáška / celé Slovensko

Slovanskí bohovia

Banner podujatia: Slovanskí bohovia

Toto podujatie už prebehlo.

Slovanské božištia, obetištia a panteón slovanských bohov

V prednáške s Katarínou Nádaskou sa dozviete:

  • o prameňoch a materiáloch ku štúdiu polyteizmu Slovanov, kde mali Slovania svoje svätyne a ako vyzerali,
  • kde mali Slovania svoje svätyne a ako vyzerali,
  • aké obety prinášali svojim božstvách,
  • čo bola úloha žreca a aké bolo jeho postavenie v kmeňovej štruktúre,
  • o podrobnej analýze panteónu slovanských božstiev v predkresťanskom období.

Rozanalyzujeme si, čo nám priniesol romantizmus a generácia národných buditeľov do relígie Slovanov a prečo dnes veľa ľudí verí nezmyslom o Slovanoch a „tajným dejinám“.

Kedy a ako sa pripojím

20. máj 2021, online cez Facebook.

Prednášajúca

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.,
etnologička, historička a religionistka.
Je autorkou monografií Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna Libri 2012), Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri, 2014), Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska (Fortuna Libri, 2014), spoluautorkou 8 regionálnych monografií, autorkou 90 vedeckých štúdií a vyše 100 popularizačných článkov. Je spoluautorkou série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie.
Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve (rok 2013 – autorská a kurátorská výstava Konopná nostalgia, 2013 – spoluautorská a kurátorská výstava Bratislava v premenách času 1993 – 2013. Obe výstavy získali ocenenia odborníkov i verejnosti.).

Viac info

https://www.facebook.com/events/1002618070495167/

https://www.facebook.com/rkcpd

http://www.rkcpd.sk/podujatia/mjartanovo-sebedrazie-slovanski-bohovia.html?page_id=15961