Výstava / Bratislava

Sila experimentov

Banner podujatia: Sila experimentov

Toto podujatie už prebehlo.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Vás pri príležitosti oslavy 75. výročia svojho založenia pozýva na vernisáž výstavy obrazov výtvarníka Branislava Kristína s názvom Sila Experimentov.

Výstava s názvom Sila experimentov je zaujímavým príkladom toho, akým spôsobom môže byť veda prepojená s umením. Autor bol pri tvorbe obrazov inšpirovaný štruktúrami chemických látok, ktoré výskumníci ústavu v minulosti vyvinuli. 

Kedy sa vernisáž uskutoční

Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra 2022 o 14.00 hod. v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

O autorovi

Mgr. art, ing. Branislav Kristín
V maliarskej tvorbe kladie dôraz najmä na čiaru. Tú vo svojom tvorivom procese vrství, odkrýva, maže, znovu objavuje, odtláča, ryje a kreslí. Takto recyklované motívy ďalej farebne dotvára, znovu
spracováva, rozkladá, experimentuje s nimi a následne ich spája do nových obrazových príbehov. Dominujúca spleť čiernych čiar, plôch,a bodov na maliarskom plátne je výsledkom už spomínanej kombinácie a spájania viacerých medií – kresby, grafiky, počítačovej grafiky, ktoré autor akceleruje do vášnivého, niekedy až arytmického tanečného fortissima. Ich vzájomným prelínaním, prepájaním a fragmentáciou vytvára svoj, na prvý pohľad komplikovaný autorský svet, ktorý ale divákovi ponúka mnohorozmerný priestor pre fantáziu a inšpiráciu.

Viac info

Pozvánka – Sila experimentu (.pdf)