Seminár /

seminár|Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách
Termín: 15.6.2017, 8:00 15:15

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Centrum vedecko‐technických informácií (CVTI SR) pozýva na seminár – Vyučovania duševného vlastníctva na univerzitách, ktorý sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná miestnosť č. 235 na 2. poschodí).

 

Je určený zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a tiež všetkým, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva.

Program

Viac informácií