Workshop /

registrácia|workshop|Budúcnosť vedeckých časopisov je otvorená (2019)


Toto podujatie už prebehlo.

Budúcnosť vedeckých časopisov je otvorená
(Open Access a OpenAIRE workshop)

Kedy: 11. apríl 2019 9:00 – 15:00
Kde: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Program:
09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 11:00 Guillaume Rivalle
  How the Web of Science Group supports publishing excellence
11:00 – 11:20 Prestávka
11:20 – 11:50 Ľubica Jedličková
  (Vieme) Kam kráča svet vedeckého publikovania?
11:50 – 12:20 Pekka Olsbo
  Open Access Journals in Finland: Funding and Infrastructure
12:20 – 13:00 Obed
13:00 – 13:30 Zuzana Stožická
  Vedecké publikovanie, právo a etika
13:30 – 13:40 Silvia Horáková – Plán S a OpenAIRE
13:40 – 15:00 Open café

Open Access (OA) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne
a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne (UNESCO, 2015).

Registrácia

Adresa live streamu

Podujatie na FB

Stránka podujatia