Seminár /

registrácia|seminár|Kampaň EK k finančným pravidlám v H2020 (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Seminár: Kampaň EK k finančným pravidlám v H2020

Dňa 18.10.2017 (9.00 – 17.30) sa v Centre vedecko – technických informácií SR (CVTI SR), uskutoční celodenný seminár

EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules,

zameraný na finančné pravidlá projektov Horizon 2020.

Táto akcia sa zameriava na výklad všeobecnej anotovanej modelovej grantovej dohody z pohľadu finančných pravidiel H2020, predovšetkým novo prijatých anotácií, ktoré sa viažu k odmeňovaniu zamestnancov. Cieľovou skupinou sú skúsení grantoví manažéri, ľudia podporujúci výskumníkov pri realizácii projektov a ľudia z administratívnych jednotiek, ktorí už implementujú výskumné a inovačné projekty H2020.

Kvoli obmedzenému počtu miest v miestnosti organizátori uprednostnia predstaviteľov inštitúcií už implementujúcich projekt(y) H2020 a vyhradzujú si právo na odmietnutie rezervácie. Miesto budete mať rezervované po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu.

Jazykom seminára je angličtina bez prekladu.

Podujatie bude streamované cez WEB, link obdržíte po registrácií web streamingu.

Pozvánka s programom

Viac informácií

Registrácia pre osobnú účasť

Registrácia pre web streaming (najneskôr do 16.10.2017.)