Prednáška /

registrácia|prednáška|Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softvérových aplikácií (2018)


Toto podujatie už prebehlo.
Ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softvérových aplikácií
Naši partneri a odboríci nielen na patenty vám na posledných tohtoročných biznis raňajkách objasnia ako ochnániť svoj dizajn aj softvérové aplikácie.

 

Lektor: Jaroslav Noskovič a Ľubomír Kucka
Termín: 12.12.2018 od 9:00 – 11:00 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava – 1. poschodie. č. miestnosti 1.02
 
Obsah:

• čo je to dizajn,
• zapísaný dizajn – nástroj na ochranu vzhľadu vašich výrobkov a GUI,
• podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete,
• porušovanie práv k zapísaným dizajnom iných subjektov,
• ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch,
• ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu.
 
 

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 11.12.2018 do 15:00 hod.

Registruj sa tu >> https://goo.gl/forms/nakTth9W9vkBrSns1