Workshop /

registrácia|krúžok|Digitálna fabrikácia pre deti od 9 do 15 rokov (2018)


Toto podujatie už prebehlo.

Otvárame krúžok Digitálna Fabrikácia

  • Je určený deťom so záujmom o kreatívnu činnosť vo veku od 9 do 15 rokov.
  • Začíname 08.10.2018 a budeme sa stretávať každý pondelok v čase od 15:00 do 16:30.
  • Krúžok má za cieľ oboznámiť deti s najmodernejšími výrobnými technológiami 21. storočia (vinylový vyrezávač, laserový vyrezávač, 3D tlač), ako aj s prácou v 2D a 3D programoch. Budeme pracovať s programami Inkscape a Tinkercad. Notebooky máme vo FabLabe k dispozícií.
  • Krúžok je bezplatný.
  • Viac informácií a prihlasovanie na info@fablab.sk

Viac informácií