Konferencia /

registrácia|konferencia|Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018


Toto podujatie už prebehlo.

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 je podujatím s medzinárodnou účasťou. V tomto roku Vám predstavíme už jeho ôsmy ročník, ktorého nosnou témou je Štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií.

 

Podujatie sa uskutoční v termíne 9. – 10. októbra 2018, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava).

  • Prvý deň podujatia sa uskutoční panel Inovačný dialóg a Odborný seminár.
  • Druhý deň je venovaný samotnej Konferencií.

Hosťami tohtoročnej konferencie budú aj zástupcovia z Oxford University Innovation a CTT VUT v Brne.

Cieľovou skupinou Konferencie (10. 10. 2018, 9.00 – 17.00 hod.) sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií, poslucháči na verejných vysokých školách a pracovníci centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

V rámci konferencie už tradične prebehne i slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie sien súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2018.

Účasť na podujatí je bezplatná, je potrebné sa vopred registrovať. Pri registrácii, prosím, venujte zvýšenú pozornosť pri výbere jednotlivých častí, ktorých sa chcete zúčastniť.

POZVÁNKA S PROGRAMOM (pdf 1.48MB)

REGISTRÁCIA

(Registrácia je aktívna. Bude ukončená 3. 10. 2018 o 23.59 hod.)

Stránka podujatia