CVTI SR, Výzva / celé Slovensko

Prvé výzvy Marie Curie-Skłodowskej

Banner: Výzvy Marie Curie-Skłodowskej

Toto podujatie už prebehlo.

Európska komisia spustila 22. júna 2021 výzvy na viaceré z Akcií Marie Curie-Skłodowskej, ktoré sú otvorené pre všetky vedné odbory. Ich cieľom je podporiť ľudské zdroje, mobilitu, ďalšie vzdelávanie a profesijný rast výskumných pracovníkov, ako aj popularizovať vedu a zvýšiť záujem o kariéru výskumníka.

Výzvy

 • MSCA Postdoctoral Fellowships 2021
  Cieľom je vybaviť výskumných pracovníkov novými zručnosťami a kompetenciami s cieľom nájsť riešenia súčasných a budúcich výziev, a to cez podporu mobility, odbornej prípravy a networkingu pri realizácii vlastného originálneho výskumného projektu v akejkoľvek oblasti.
  Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 12 október 2021, 17:00 CET
  Celkový rozpočet výzvy: 242 miliónov €

 

 • MSCA Doctoral Networks 2021
  Cieľom je vyškoliť kreatívnych, podnikavých, inovatívnych a odolných doktorandov, ktorí sú schopní čeliť súčasným a budúcim výzvam a premeniť vedomosti a nápady na produkty a služby v prospech hospodárstva a spoločnosti.
  Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 16 november 2021, 17:00 CET
  Celkový rozpočet výzvy: 402,95 miliónov €

 

 • European Researcher´s Night 2022-23
  Cieľom výzvy MSCA and Citizens je prostredníctvom Európskej noci výskumných pracovníkov priblížiť výskum a výskumných pracovníkov širokej verejnosti, predstaviť úlohu vedy pre spoločnosť a ekonomiku, jej vplyv na každodenný život, či zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru výskumníka.
  Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 07 október 2021, 17:00 CET
  Celkový rozpočet výzvy: 15,5 miliónov €

 

Viac info

https://eraportal.sk/aktuality/prve-vyzvy-marie-curie-sklodowskej-otvorene/

https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-excelentna-veda/heu-excelentna-veda-akcie-marie-sklodowska-curie/