Výstava / Liptovský Mikuláš

Príroda našimi očami

Banner podujatia: Príroda našimi očami

Toto podujatie už prebehlo.

20. ročník cyklu výstav Príroda našimi očami – výtvarné práce na tému biodiverzity krajiny

Ako vidí, cíti a dokáže stvárniť prírodu mentálne znevýhodnený človek? Citlivo, nenapodobiteľne, veselo i vážne…

Kedy a kde sa výstava uskutoční

Výstavu si budú môcť návštevníci pozrieť od 6. decembra do 13. januára 2023 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš.

Dňa 6. decembra sa o 10.00 uskutoční vernisáž.

O výstave Príroda našimi očami

Ponúkame pohľad detí a mládeže s mentálnym znevýhodnením na prírodu a svet okolo nás. Ich vnímanie prostredia, v ktorom žijeme, je určite jedinečné, tak ako je jedinečné aj jeho stvárnenie, či už kresbou, maľbou, grafikou, kolážou i trojrozmernými prácami. Všetky sú tvorené s veľkým citom pre prírodu a jej rozmanitosť a to spôsobom, ktorý jednoznačne vypovedá o úplne prirodzenej a bezprostrednej spätosti týchto detí s prírodou a jej krásami. Skúsme ich vnímať nielen očami, ale aj srdcom.

Na výstave predstavíme takmer 150 výtvarných prác vrátane trojrozmerných prác, ktoré nám zaslali žiaci 11 špeciálnych škôl z celého Slovenska.

Viac info

https://www.smopaj.sk/sk/clanok/485-vystava

Plagát (.jpg)