Prednáška /

prezentácia úspešných riešiteľov projektov vo FabLab Bratislava


Toto podujatie už prebehlo.

Tretia streda v mesiaci bude vo FabLabe pravidelne venovaná úspešným riešiteľom projektov, ktorí sa pochvália svojimi výsledkami.

V stredu 22. 2. o 17:30 Karolína Barényiová a Róbert Martinček predstavia svoje práce na VŠVU vytvorené za pomoci prístrojov Fablab.

Diplomová práca „Miesto ako matéria – Vinohrad Svätý Jur“  bola venovaná návrhu lokálneho vinohradu na voľnom pozemku medzi vinicami v mierne svahovitom teréne pri obci Svätý Jur.  Túto zdanlivú nevýhodu využili implementovaním technológie tzv. gravitačného vinohradu, kde sa mechanické prečerpávanie produktu nahrádza jednoducho voľným tokom. Pre výrobu makety projektu použili kombináciu 3D tlače a CNC frézovania.