Konferencia / Bratislava

NextStep Science Conference 2023

Plagát podujatia: NextStep Science Conference 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Máš zápal pre prírodné vedy a chceš vedieť kde sa s nimi uplatniť?

Chceš sa zoznámiť so zaujímavými ľuďmi zo svojho odboru a nájsť si prácu snov ?

Chceš vedieť aké sú tvoje možnosti kariéry v prírodných vedách nielen na akademickej pôde?

Pre koho je podujatie určené

Ak študuješ prírodovedné, chemické, biofyzikálne odbory, farmáciu, alebo si nadšenec biológie a nových technológii, vykroč s nami a zober príležitosť do vlastných rúk. Získaš možnosť odlíšiť sa od ostatných, nájsť najlepšie pracovné ponuky, stáže alebo rôzne aktivity, vďaka ktorým si zvýšiš šance na trhu práce.

Kedy a kde sa NextStep Science Conference 2023 uskutoční

NextStep Science Conference 2023 sa uskutoční 22. marca 2023 v čase od 17.00 do 21.00 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8.

Registrácia na podujatie.

 

Viac info

https://nextstepscience.org/conference-2/

https://www.facebook.com/events/730652991738899/