Konferencia / Bratislava

Medzinárodné študentské psychologické dni 2023

Potlesk účastníkov podujatia. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy Vás srdečne pozýva na 22. ročník súťažnej vedeckej konferencie Medzinárodné študentské psychologické dni.

Kedy a kde sa odborná konferencia uskutoční

Konferencia Medzinárodné študentské psychologické dni  sa uskutoční v dňoch 26. – 27. apríla 2023 na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Tomášikova 20.

Pre koho je konferencia určená

Medzinárodné študentské psychologické dni sú vedeckou súťažnou konferenciou, ktorej sa zúčastňujú študenti bakalárskych a magisterských programov psychológie. Počas konferencie odznejú príspevky víťazov katedrových a fakultných kôl súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti zo slovenských a českých vysokých škôl a univerzít.

Konferencie sa môžu pasívne zúčastniť aj nesúťažiaci študenti.

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je prezentácia zistení študentských výskumov z rôznych oblastí psychológie, výmena znalostí a skúseností z teoretického bádania a empirického psychologického výskumu, diskusia k záverom z vedeckovýskumných aktivít a k aktuálnym spoločenským témam. Súčasťou konferencie bude tiež vyhlásenie víťazných prác 23. ročníka celoslovenskej súťaže ŠVOČ a ocenenie víťazných prác v rámci českej národnej súťaže.

Viac info

https://mspd.upol.cz/