CVTI SR, Iné / celé Slovensko

Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť – informačné podujatie

Banner: Horizont Európa 2021 – 2027

Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na informačné podujatie zamerané na predstavenie aktuálne otvorených a plánovaných výziev na rok 2024 pre klaster 2 – kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť.

Tento klaster má za cieľ posilňovať demokratickú správu vecí verejných a účasť občanov na nej, ochranu a podporu kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie.

Kedy a ako sa podujatie uskutoční

Podujatie sa uskutoční dňa 11. januára 2024 od 10.00 online.

Na podujatie je potrebné vopred sa registrovať (v spodnej časti stránky eraportal.sk). Po registrácii vám odošleme link na vysielanie, prosím, odložte si ho.

Plánovaný program

Otvorenie
Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
Aktuálne otvorené výzvy:
– Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných
– Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu
– Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií
Plánované výzvy:
Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo
Záverečné typy

V prípade záujmu o viac informácií, prosím, pošlite vopred svoje otázky zodpovednému národnému kontaktnému bodu Elene Žákovej.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/informacne-podujatie-kultura-tvorivost-a-inkluzivna-spolocnost/