Súťaž / celé Slovensko

IQ olympiáda 2023

Logo: IQ olympiáda 2023

Toto podujatie už prebehlo.

IQ olympiáda je zameraná na rozvoj logického myslenia detí, podporuje kreativitu a pre učiteľov a rodičov objavuje skryté talenty a dispozície detí.

IQ olympiáda je:

  • určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
  • postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
  • nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať
  • zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh
  • Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá.
Odváž sa používať vlastný rozum. (Immanuel Kant)

Ako sa prihlásim

Registrácia do 12. ročníka IQ olympiády bude prebiehať od 01.03.2022 do 31.03.2022 pre žiakov 2. stupňa základnej školy a 1. stupňa osemročných gymnázií.

Opäť sa môžete tešiť na zaujímavé úlohy a samozrejme výhry. Kto vyhrá tento rok notebook? A kto bude mať nový tablet či smart hodinky? Alebo sa niekto teší na spoločenské hry či zaujímavé knihy?

Každý žiak, ktorý sa chce zúčastniť súťaže, sa musí zaregistrovať na webovej stránke súťaže https://test.iqolympiada.sk/vstup_pre_ziakov/

Viac info

https://iqolympiada.sk/

https://iqolympiada.sk/?p=549