CVTI SR, Seminár, Workshop / Nitra

Horizont Európa – bližšie k vám! – Nitra

Plagát podujatia: Horizont Európa – bližšie k vám! – Nitra

Horizont Európa – bližšie k vám! – Nitra. Zdroj: FB Národný koordinátor programu EÚ Horizont Európa


Toto podujatie už prebehlo.

Národná kancelária Horizontu pripravila v spolupráci so slovenskými univerzitami podujatie Horizont Európa – bližšie k vám! Ide o podujatie, ktoré bude v piatich slovenských mestách a jeho cieľom bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa.

Kedy a kde sa podujatie „Horizont Európa – bližšie k vám!“ uskutoční

Podujatie sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra 2023 od 9:30 vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra

Na podujatie je potrebná registrácia, ktorú nájdete v spodnej časti stránky eraportal.sk.

Pre koho je podujatie určené

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli a zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. Digital Europe a COST.

Program podujatia

Prvý deň je určený aj pre nováčikov programu, ktorým predstavíme program, jeho jednotlivé klastre (klaster 1, 4, 5 a 6 ) a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov.

Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet, príp. ako nájsť projektových partnerov.

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom Excel tabuľky).

Následné podujatie sa uskutoční v dňoch 21. – 22. novembra 2023 v Bratislave.

Viac info

Program podujatia Horizont Európa – bližšie k vám! – Nitra(.pdf, eraportal.sk)

https://eraportal.sk/podujatia/horizont-europa-blizsie-k-vam-nitra/