Výstava / Modra

História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne v SNM

tanier z porcelánu

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre pozýva na výstavu História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne. Výstava je súčasťou spolupráce múzea s partnermi Telematrk múzeom a mestom Modra, v rámci projektu „Deň hliny – Čaro hliny”, podporeného z grantu EHP z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska a spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Kedy a kde sa výstava uskutoční

Výstava bude pre verejnosť prístupná od 17. 6. do septembra 2022 v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra – Múzeu keramickej plastiky v Modre.

Vstupné

Základné vstupné do múzea je 3,- €.

Otváracie hodiny

Utorok – piatok: 8.30 – 16.00 h, posledný vstup 15.30 h
sobota: 9.00 – 15.00 h

O výstave

Výstavný projekt Telemark múzea porcelánu v nórskom Porsgrunne s názvom História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne, predstavuje začiatky a rozvoj jedinej fabriky
na výrobu porcelánu v južnej časti Nórska. Zameriava sa aj na prezentáciu vývoja dizajnu porcelánových výrobkov od svojich počiatkov až do súčasnosti. Výstava v priestoroch Múzea keramickej plastiky v Modre je ďalším z hlavných výstupov spolupráce partnerov projektu, ktorá sa realizuje okrem iného aj formou výmenných výstav v Modre a v Porsgrunne.

O múzeu

Poslaním Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre – Múzea keramickej plastiky je dokumentácia a prezentácia keramickej tradície v regióne. Výsledky výskumu dokumentujú dve samostatné expozície – Galéria Ignáca Bizmayera a Múzeum slovenskej keramickej plastiky. V súčasnosti, kedy je múzeum súčasťou medzinárodného projektu Deň hliny – Čaro hliny (Clay Day – Magic of Clay), ktorého cieľom je spolupráca,  podpora kapacít kultúrnych aktérov a práce s múzejným publikom, sa téma keramickej tradície rozvíja nielen prostredníctvom recipročných výstav v oboch krajinách, ale aj formou vzájomného stretávania sa zástupcov zúčastnených inštitúcií na odborných i neformálnych fórach. „Hlavnou témou tejto zaujímavej spolupráce je hlina, z ktorej sa vyrába modranská keramika i nórsky porcelán. S cieľom výmeny skúseností, spoznávania vzájomných „hlinených“ tradícií i nových postupov pri múzejnej prezentácii keramickej tradície nás, múzejníkov, tento projekt nesmierne obohatil,“ povedala Viera Jančovičová, riaditeľka SNM – Múzea Ľudovíta Štúra.

Viac info

https://www.snm.sk/muzea-snm/