Súťaž /

Finále súťaže „Prečo“ a vyhlásenie prvých 7 členov „KLUBU AKČNÝCH HRDINOV“


Toto podujatie už prebehlo.

Projekt „Prečo?“:

V priebehu doobedia (10.00 – 12.30hod.) sa na pôde Centra vedecko-technických informácií SR uskutoční finále súťaže „Prečo“, v ktorom 10 finalistov – súťažných tímov zo ZŠ a SŠ odprezentuje pred odbornou porotou svoje interaktívne projekty a práce z oblasti technických či prírodných vied. Projekty vznikli na základe otázok, ktoré svojim starším kamarátom položili škôlkari.

Projekt „KLUB AKČNÝCH HRDINOV“:

Počas ceremoniálu (14.00 hod.) budú slávnostne vyhlásení aj historicky prví 7 členovia KLUBU AKČNÝCH HRDINOV.