Súťaž / Bratislava

Festival štyroch živlov (F4Ž)

Plagát podujatia: Festival štyroch živlov (F4Ž)

Toto podujatie už prebehlo.

Unikátny projekt dáva do popredia neformálne vzdelávanie detí, motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu a techniku.

Skvelá príležitosť bádať a pritom sa hrať. Cieľavedomá tvorba vlastného vedátorského projektu, s ktorým môžete vyhrať.

Festival štyroch živlov (F4Ž) je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia F4Ž, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže – na Festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Kedy a kde sa Festival štyroch živlov (F4Ž) uskutoční

Festival štyroch živlov (F4Ž) sa bude konať 8. – 9. júna 2023 v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3 v Bratislave.

Registrácia do 24. mája 2023 cez formulár na stránke https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/.

Pre koho je súťaž určená

Hravá vedecko-technická súťaž je určená pre šikovných žiakov základných škôl.

Viac info

https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/