CVTI SR, Konferencia / celé Slovensko

Férová akadémia

Plagát konferencie: Férová akadémia

Férová akadémia. Zdroj: FB CVTI SR


Toto podujatie už prebehlo.

Konferencia pre všetkých, ktorým záleží na tom, aké prostredie spolu vytvárame v slovenskej akadémii.

Centrum vedecko-technických informácií SR a občianske združenie Žijem vedu, spájajúce slovenské vedkyne a vedcov doma a v zahraničí, pripravujú s podporou Nadácie ESET konferenciu s názvom: „Férová akadémia“. Podujatie nadväzuje na pilotnú konferenciu: „Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách“, ktorá prepojila akademickú obec s odborníkmi a odborníčkami na rodovú rovnosť a venovala sa potrebe rodovej rovnosti vo výskume a inováciách, ako aj príprave a implementácii Plánov rodovej rovnosti. 

Kedy a ako sa konferencia Férová akadémia uskutoční

Konferencia sa uskutoční 9. mája 2023 v čase 9.30 – 16.30, prezenčne v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave a aj online.

Na konferenciu je potrebná registrácia. Vstup voľný.

O konferencii Férová akadémia

V práci sme dennodenne zavalení povinnosťami, a tak sa stane, že niektoré veci, ktoré sa dejú okolo nás, prehliadame. Na druhej strane niektoré nerovnosti a nesprávne vzorce správania sú tak bežné, že sme si na ne zvykli a zostávajú nám neviditeľné.

Neviditeľné je pre nás sexuálne obťažovanie či rodovo podmienené násilie na našich vysokých školách a výskumných inštitúciách.

Neviditeľnými sa stávajú aj ženy, ktoré pomocou nášho jazyka často nie sú reprezentované.
Odkryte s nami tieto problémy a diskutujte s odborníčkami a odborníkmi, ako s nimi naložiť. Tému násilia v akadémii nám priblíži napríklad Marcela Linková, riaditeľka NKC Gender a veda, Sociologického ústavu AV ČR a Veronika Valkovičová (Inštitút pre výskum práce a rodiny). Na tému rodovo inkluzívneho jazyka bude diskutovať Lucia Molnár Satinská (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV) či Miroslava Mišičková (Filozofická fakulta, UK).

Moderné pracovné prostredie nemôže tolerovať násilie a nerovnosti. Preto sa v panelovej diskusii s osobami v riadiacich pozíciách výskum financujúcich a výskum zastrešujúcich inštitúcií budeme baviť o návrhu politických odporúčaní v slovenskom výskumnom priestore.

Viac info

https://www.ferovaakademia.sk/

https://www.facebook.com/events/177942478031982/