Prednáška / celé Slovensko

Fenomény krasu Malých Karpát

Plagát podujatia: Fenomény krasu Malých Karpát

Toto podujatie už prebehlo.

Malé Karpaty si z pohľadu geológie prešli dlhou a náročnou cestou. Procesy, ktoré ich formovali sa ostro vpísali do zložitosti, ale zároveň aj výnimočnosti Malokarpatského krasu. Tá spočíva v rôznorodosti a speleogenéze jednotlivých jaskýň a povrchových krasových  javov. Kras je tu viazaný do ôsmich krasových území (Devínsky kras, Borinský kras, Cajlanský kras, Kuchynsko-orešanský kras, Plavecký kras, Smolenický kras, Dobrovodský kras a Čachtický kras). Krasové oblasti tvoria až tretinu územia geomorfologického celku Malých Karpát, evidovaných je tu viac ako 360 jaskýň a 650 závrtov (krasových jám).

Kedy a kde sa prednáška s geológom uskutoční

Prednáška sa uskutoční dňa 29. marca 2023 od 15.00 do 17.30 prezenčne v miestnosti B1-AMOS, PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6 v Bratislave a aj online cez MS Teams.

Prednášajúci

RNDr. Alexander Lačný, PhD., Katedra geológie a paleontológie, PriF UK v Bratislave

Viac info

https://fns.uniba.sk/2023-03-29-geovedy/