Výzva / celé Slovensko

Falling Walls Lab Slovakia 2021 – prihlasovanie

Banner podujatia: Falling Walls Lab Slovakia 2021

Toto podujatie už prebehlo.

Falling Walls Lab je inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí. Výnimoční výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, mladých výskumníkov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov budú môcť prezentovať svoje projekty 30. septembra 2021 v národnom finále. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty.

Kto sa môže prihlásiť

Vek minimálne 18 rokov a musíte spĺňať minimálne jednu z týchto podmienok:

  • študent(ka) univerzity,
  • postdoktorand,
  • bakalársky titul nie starší ako 10 rokov,
  • magisterský titul nie starší ako 7 rokov,
  • PhD. titul nie starší ako 5 rokov

Ako sa prihlásim

Do 12. septembra 2021 pomocou formulára v anglickom jazyku Slovakia (Online Lab) | Falling Walls (falling-walls.com).

Viac info

Poster FWLS 2021

Popis procesu registrácie

Home – Falling walls lab Slovakia (fwlslovakia.sk)

Falling Walls (falling-walls.com)

Otázky posielajte na fwlslovakia@uniba.sk