Výzva / celé Slovensko

Falling Walls Engage 2021 – prihlasovanie

Fotka z podujatia Falling Walls Engage

Toto podujatie už prebehlo.

Čo je Falling Walls Engage

Falling Walls Engage je globálna platforma pre spájanie vedeckých komunít, ktorú organizuje Nadácia Falling Walls v spolupráci s nadáciou Roberta Boscha so sídlom v Berlíne. Poslaním Falling Walls Engage je inšpirovať a spájať tvorivých jednotlivcov a organizácie, ktoré aktívne zapájajú verejnosť do vedy, s cieľom vytvárať vzájomné výhody pre vedu a spoločnosť na celom svete.

Ako sa môžem prihlásiť

Vyplnením prihlasovacieho formulára Apply | Falling Walls (falling-walls.com) do 15. júna 2021.

Kto sa môže prihlásiť

Organizácia alebo jednotlivec aktívny vo vede. Musíte mať minimálne 18 rokov a Váš projekt musí byť aktívny a musí bežať minimálne do novembra 2021. Nemôžete sa prihlásiť ak je Váš projekt len vo fáze myšlienok alebo nápadov.

Čo môžem získať

  • Unikátnu príležitosť na vytváranie sietí s vedeckými spolupracovníkmi s celého sveta.
  • Prístup do globálnej komunity Falling Walls Engage, kde sa môžete pripojiť k pravidelným fyzickým a virtuálnym udalostiam, ako sú napríklad centrá Falling Walls Engage Hubs.
  • Účasť na viacerých odborných workshopoch s ostatnými finalistami.
  • Prístup k digitálnej a globálnej komunitnej platforme Falling Walls Connect, na prepojenie a spoluprácu s členmi komunity.

20 najlepších získa aj výlet do Berlína s možnosťou predstavenia svojho projektu medzinárodnému publiku 7. novembra 2021 v Berlíne.

Viac info

https://falling-walls.com/engage/

Postup prihlásenia (.pdf)

Prihlasovací formulár – Apply | Falling Walls (falling-walls.com)

V prípade otázok kontaktujte v angličtine engage@falling-walls.com.