Prednáška / Košice

Exoplanéty už nie sú Sci-Fi

Banner podujatia: Exoplanéty už nie sú Sci-Fi

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centrom voľného času v Košiciach pripravila podujatie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pre širokú verejnosť.

Kedy a kde sa podujatie Exoplanéty už nie sú Sci-Fi uskutoční

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2022 od 17.00 v priestoroch hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach.

Program

Podujatie začne o 17:00 hod. premietaním dokumentárnych filmov.

O 18:00 hod. Rudolf Gális, (Národný koordinátor pre popularizáciu astronómie IAU, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach) predstaví projekt NameExoWorld 2022

Program bude pokračovať prednáškou Exoplanéty už nie sú Sci-Fi, ktorú prednesie Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica). 

O prednáške

V prednáške sa dozvieme, ako astronómovia objavili prvé exoplanéty, ako sa dajú pozorovať, čo sa o nich zo Zeme v súčasnosti vieme dozvedieť a čo zatiaľ len hádame. Spomenieme aj zopár zaujímavejších prípadov exoplanét, ktoré sú úplne iné, ako sme čakali. Prednáška bude dostupná v rovnakom čase aj online.

O 19:30 hod. bude podujatie pokračovať projekciou hviezdnej oblohy v planetáriu a za jasného počasia aj pozorovaním objektov večernej oblohy pomocou ďalekohľadov Centra voľného času v Košiciach.

Viac info

https://sas.astro.sk/event/exoplanety/

https://bbb.science.upjs.sk/b/doc-uxd-enm