Prednáška / celá Európa

Diskusia Veda pomáha – ESET Science Award – Výnimoční slovenskí mladí vedci

Veda pomáha COVID19

Toto podujatie už prebehlo.

Slovensko a slovenská veda nežijú len pandémiou. Cena ESET Science Award každoročne oceňuje slovenských vedcov a vysokoškolských pedagógov, ktorí svojou prácou vynikajú. Aj tento rok už sú známe nominácie a v našej diskusii sa porozprávame s piatimi nominovanými na cenu pre výnimočného slovenského vedca do 35 rokov.
Dozvieme sa nielen to, čomu sa venujú, ale aj to, ako prežívali na Slovensku ostatné už takmer dva COVIDové roky. Ale aj o tom, aké majú vedecké plány a o tom čo ich motivuje k tomu, aby sa venovali vede na Slovensku.

Kedy a ako sa pripojím

5. október 2021 od 20:00,  online cez Youtube.

Diskutovať budú pozvaní hostia

  • RNDr. Matej Baláž, PhD. (mechanochemik, Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, Košice)
  • Mgr. Mária Kováčová, PhD. (chemička, Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Bratislava)
  • RNDr. Pavol Mikolka, PhD. (vedúci Laboratória funkčných vyšetrení kardiovaskulárneho, nervového a dýchacieho systému, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin)
  • RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. (fyzikálna chemička, Prírodovedecká fakulta Univerzita P.J. Šafárika, Košice)
  • assoc. prof. Ing. Ladislav Valkovič, PhD. (biomedicínsky inžinier, Ústav merania Slovenskej akadémie vied, Bratislava a Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research)
  • MgA. Paulína Böhmerová (ESET Science Award)

Viac info

https://www.facebook.com/events/479613012995473