Iné / celá Európa

Climate, Energy, and Mobility International Networking Event

Banner podujatia: Climate, Energy, and Mobility International Networking Event

Toto podujatie už prebehlo.

Horizon Europe Cluster 5 Climate, Energy, and Mobility International Networking Event

V dňoch od 18. – 20. októbra 2021 organizuje Turecká rada pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) v spolupráci s Enterprise Europe Network virtuálne medzinárodné partnerské podujatie k otvoreným a budúcim výzvam Klastra 5 – Klíma, energetika a mobilita v pracovnom programe na roky 2021/2022 v Horizon Europe. zamerané na jednotlivé.

Podujatie má za cieľ pomôcť verejným aktérom, výskumným komunitám, podnikom a mimovládnym organizáciám nájsť vhodného partnera pre nadchádzajúce výzvy v programe Horizont Európa. Ide o jedinečnú príležitosť pre vyhľadávanie partnerov do konzorcií pre podanie projektových návrhov do nadchádzajúcich výziev Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita.

Kto a ako sa môže zúčastniť

Zúčastniť sa môže akákoľvek výskumná inštitúcia, univerzita či podnik, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach alebo si chcú nájsť partnerov do konzorciálnych projektov!  Pracovný program pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita nájdete zverejnený na portáli EK – Funding & Tenders Opportunities Portal v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents, 2021 -2022, HE Main Work Programme 2021 – 2022 – 8. Climate, Energy and Mobility v 1.0).

V prípade záujmu o účasť sa BEZPLATNE registrujte a vyplňte profil Vašej organizácie.

Registrácia na podujatie je otvorená do 15. októbra 2021.

Pri prihlásení na podujatie prosím uveďte Centrum vedecko-technických informácií SR ako svoj „Support Office“.

Viac info

https://eraportal.sk/podujatia/horizon-europe-cluster-5-climate-energy-and-mobility-international-networking-event/

https://horizon-europe-cluster-5.b2match.io/