CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Mikroplasty – malý veľký problém pre našu Zem (2019-10)


Toto podujatie už prebehlo.

Mikroplasty – malý veľký problém pre našu Zem

Hosť: Ing. Anna Grenčíková
doktorand Oddelenia environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU v Bratislave
 
Dátum a čas: 22. október 2019 o 9.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Mikroplasty – malé kúsky plastov unášané vodou, poletujúce atmosférou, ukladajúce sa v pôdach. Správy o nich rezonujú v médiách čoraz častejšie a dostávajú sa tak do povedomia širokej verejnosti. Vzbudzujú nemalé obavy, najmä ak sa hovorí o ich výskyte v pitnej  vode alebo prestupe do potravového či potravinového reťazca. Je toto rozhorčenie opodstatnené? Aký je pôvod mikroplastov a kto je zodpovedný za ich distribúciu v životnom prostredí? Kde všade sa ešte nachádzajú a ako boli doteraz identifikované? V čom spočíva riziko pre životné prostredie ako aj nás samotných?

Anna Grenčíková (1993) V minulosti sa venovala zelenej syntéze aktívnych nanomateriálov a ich využitiu pri odstraňovaní mikropolutantov (zvyšky liečiv, drog a ich metabolitov) z odpadových vôd, ako aj jej dezinfekcii. V súčasnosti je členkou vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá čoraz častejšie skloňovaným environmentálnym problémom mikroplastov. V danej téme je úspešnou riešiteľkou grantu „Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov“, ktorý je súčasťou Programu na podporu mladých výskumníkov.

Vo svojej dizertačnej práci rozoberá možné zdroje tohto znečistenia a ich distribúciu v povrchových vodách Váhu. Zaujíma sa taktiež o degradáciu vybraných druhov mikroplastov biotickou cestou i účinkom progresívnych abiotických činiteľov.

Popri svojej výskumnej práci sa podieľa aj na rozširovaní povedomia širokej verejnosti o danej problematike prostredníctvom popularizačných prednášok, podcastov a knižných publikácií.

Prihláška pre školy 

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí