Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Fenomén čistých autoskiel … (2018-03)


Toto podujatie už prebehlo.

Fenomén čistých autoskiel, alebo kam sa vyparila lietajúca háveď?
 
Prednáša: Mgr. Marek Semelbauer, PhD. z Ústavu zoológie SAV
 
Dátum a čas: 20. 3. 2018 (utorok) o 9.00 hod. v CVTI SR
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
 
Európa zažíva bezprecedentnú stratu biologickej rozmanitosti. Napriek čiastkovým úspechom pri ochrane niektorých veľkých cicavcov a rastlín dosiaľ zlyhávame pri ochrane najpočetnejšej zložky suchozemskej prírody: hmyzu. Entomológom sa podarilo presvedčivo zdokumentovať masívny ústup lietajúceho hmyzu z európskych krajín.
Cieľom prednášky je zasadiť tieto udalosti do širšieho kontextu a načrtnúť, čo vieme o dôvodoch vymierania hmyzu v stredoeurópskom priestore.

 

Mgr. Marek Semelbauer, PhD. vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenskéfotografia Marek Semelbauerho v Bratislave a v súčasnosti pracuje na Ústave zoológie SAV. Zaoberá sa najmä faunistikou, morfológiou a systematikou jednej mušej čeľade. Vo voľnom čase sa zúčastňuje na  dobrovoľníckych ochranárskych brigádach v Bielych a Malých Karpatoch, na Záhorí a Podunajsku, pozoruje prírodu a číta veľa kníh o evolučnej biológii.

 

Banner k vc2018-03

 

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí