Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Biologická ochrana rastlín


Toto podujatie už prebehlo.

V dôsledku intenzívnej aplikácie pesticídov v poľnohospodárstve dochádza k akumulácii rezíduí chemických látok v pôde a v plodinách, a nakoniec i v potravinách, čo má nepriaznivý dopad na životné prostredie a ľudské zdravie. Alternatívou k chemickej ochrane rastlín je biologická ochrana, ktorá využíva prirodzený antagonizmus mikroorganizmov v prírode. Najznámejším fytoprotektívnym biologickým agensom je mikroskopická huba Trichoderma. V prednáške budem hovoriť o selekcii aktívnych kmeňov huby, o mechanizmoch akými Trichoderma antagonizuje fytopatogénne huby, o produkcii inokúl a spôsobe ich použitia pri biologickej ochrane rastlín.

Prednášajúci: doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

 

 

Informácie a registrácia na podujatie