Prednáška / Bratislava

Aperitív: Bratislavská YMCA v rokoch 1918 – 1951

Ilustračný obrázok: história pod lupou, Zdroj: iSTOCK

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Bratislavská YMCA v rokoch 1918 – 1951 – Súčasný stav poznania a možnosti ďalšieho výskumu

Kedy a kde sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 16. marca 2023 o 10.30 v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19 (v podkroví) v Bratislave.

Prednášajúci

Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., Historický ústav SAV

Téma

Bratislavská organizácia YMCA (Young Men’s Christian Association Kresťanské združenie mladých mužov), a je j lokálny priestor, formovala náboženské, kultúrne, športové a sociálne zázemie hlavného mesta Slovenska. Prednáška priblíži počiatky, vznik, etablovanie, pôsobenie a zánik tohto spolku, celkové využitie bratislavskej budovy YMCA na rohu ulíc Karpatská a Šancová v 1. polovici 20. storočia a možnosti ďalšieho výskumu YMCA ako špecifickému fenoménu voľnočasových aktivít na Slovensku.

Viac info

https://www.history.sav.sk/index.php?id=prednasky-a-seminare