Súťaž / celé Slovensko

11. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“

Astronóm pozorujúci nočnú oblohu teleskopom. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

Aké fotky hľadáme

 • Ako rozhodne nesvietiť
  Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch… Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel.
 • Správne svetlo
  Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodných príkladov ako sa má správne svietiť.
 • Variácie na tému svetlo a tma
  Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže, ktorá je o správnom a nesprávnom svietení.

Dokedy sa môžem prihlásiť

Uzávierka súťaže je 20. októbra 2021.

Podmienky súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti.
 • Fotografiu môže poslať len autor snímky.
 • Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.
 • Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB. Snímky musia byť pomenované bez diakritiky.
 • Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom ako súťažná práca.

Viac info, formuláre, podmienky

http://suh.sk/organizujeme/sutaze/svieme-si-na-cestunie-na-hviezdy/665-svietme-si-2021